Polityka prywatności

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się  do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych. Będziemy zatem używać informacji podanych przez Ciebie  tylko w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.  Informacje dotyczące Twojej osoby będziemy przechowywać wyłącznie tak długo, jak zezwala na to  prawo lub tak długo jak dane te będą potrzebne do celów dla których zostały one zgromadzone w naszej bazie sklepu. Niżej przedstawiona  Polityka prywatności  o ochronie danych osobowych informuje o zakresie i sposobie, w jaki Twoje dane osobiste są pobierane w naszym sklepie.

I.DEFINICJE

 1. Administrator – oznacza podmiot odpowiedzialny oraz upoważniony do przetwarzania danych osobowych , czyli  Firmę DX- Exclusive Wear.
 2. Cookies – dane informatyczne , niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach , za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 4. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadkowie usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. POLITYKA  PLIKÓW COOKIES

 1. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
  1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki cookies.
  2. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
  3. Pliki cookies rejestrują aktywność użytkownika strony internetowej, rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa jest wyświetlana w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika.
  4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są jak najbardziej bezpieczne dla urządzeń użytkowników korzystających ze stron internetowych Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników  niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
  5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   • Cookies sesyjne: to pliki , które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
   • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia ich z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 1. SPOSOBY OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO COOKIES 
  1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub całkowitego wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia . W przypadku wybrania takiej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.
  2. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania  ( przeglądarki internetowej).
  3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
  4. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej administratora.

III. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI 

 1. Administrator, nie udostępnia żadnych danych osobowych bądź adresowych użytkowników  osobom trzecim, bez ich wyraźniej zgody. Nie przechowujemy również żadnych danych poufnych. Za wyjątkiem przypadków, w których dysponujemy Twoją wcześniejszą zgodą lub, gdy udostępnienie danych jest prawnie dozwolone.
 2.  Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać przez nas wykorzystane do celów marketingowych.
 3. Dane mogą być przez nas udostępniane zatrudnionym przez nas i znajdującym się pod naszym nadzorem zleceniobiorcom, świadczącym na naszą rzecz usługi techniczne (np. hosting, naprawa) bądź innego typu. Naturalnie również wówczas przestrzegamy wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jak też zobowiązujemy do ich przestrzegania naszych partnerów.
 4. DX podlega również  obowiązkowi przekazywania danych osobowych i/lub danych związanych z korzystaniem z naszego serwisu organom śledczym, ścigania i nadzoru, jeżeli i pod warunkiem, że jest to niezbędne w celu zapobieżenia zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, w celach ścigania czynów przestępczych w świetle obowiązującego prawa oraz w ochronie własnych interesów.
 5.  Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w naszym serwisie, subskrypcji elektronicznego  newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. 
 6. W celach ochrony Twoich danych osobowych przed niepożądanym ich przejęciem i ujawnieniem, stosujemy standardowe metody bezpieczeństwa, w tym kodowanie, hasła oraz fizyczne zabezpieczenia. Informacje dotyczące Twojego profilu są przechowywane na odpowiednio zabezpieczonym serwerze.
 7.  Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie DX i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep DX ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.
 8. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. Zm.) ma się prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prosimy o e-mail na podany adres : dx.eshop@gmail.com

III. RODZAJ ZBIERANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Abyśmy mogli oferować Wam nasze usługi, potrzebujemy różnego rodzaju danych:

 1. IMIĘ I NAZWISKO – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, potrzebnych do realizacji zamówienia i uzyskania możliwości kontaktu z tobą.
 2. ADRES ZAMIESZKANIA – jest niezbędny w momencie dokonania przez ciebie zakupu w naszym serwisie. Jest on niezbędny podczas wysyłki zamówionego przez ciebie towaru.
 3. E-MAIL – poprzez e-mail kontaktujemy się z tobą, wysyłamy potwierdzenia, informujemy cię o statusie twojego zamówienia. Jeśli zapisałeś się do naszego Newslettera na podany przez ciebie adres e-mail będą wysyłane również reklamy i informacje handlowe.
 4. DATA URODZENIA – jej podanie nie jest wymagane . Podając ją możesz korzystać z naszych ofert, różnego typu bonów i rabatów urodzinowych.
 5. NR TELEFONU – podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe. Wykorzystujemy go  w nagłych przypadkach np. w celu potwierdzenia zamówienia jeśli nie zrobiłeś tego drogą elektroniczną. Jeśli kontakt z tobą nie jest możliwy w żaden inny sposób .

Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.

IV. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ ZGROMADZONE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe są przez nas wykorzystywane na potrzeby DX, co umożliwia nam stworzenie poprawnie funkcjonującego serwisu , w którym zarówno Ty, jak też inni użytkownicy oglądają i kupują nasze produkty oraz mogą stać się częścią inspirującej i stylowej społeczności. W związku z tym Twoje dane wykorzystujemy m.in. w  następujących celach :

 1. aby umożliwić personalizację usług, z których korzystasz, np. w celu zawierania umów za pośrednictwem DX, dokonywania płatności, np. przez PayPal,  zamówień lub realizacji bonów upominkowych od DX, korzystania z systemu wiarygodnej opinii , odpowiedzi na Twoje pytania lub informowania Cię o określonych wydarzeniach.
 2. również Twój adres e-mail wykorzystywany jest przez nas wyłącznie w celach, do których otrzymaliśmy Twoje upoważnienie (np. powiązane z członkostwem powiadomienia, e-maile informujące o statusie przesyłki ). 
 3. Twój e-mail jest nam potrzebny jeśli chcesz zostać subskrybentem naszego Newslettera , tj. chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych. Oczywiście przystąpienie do niego jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z tej usługi.
 4. Jeśli dokonujesz zakupu w naszym sklepie bez logowania , bez zakładania konta to po realizacji zamówienia usuwamy z naszej bazy twoje dane mogące zidentyfikować twoją osobę. Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne. 
 5. abyśmy mogli zapobiegać i zwalczać czynności nielegalne lub niedozwolone,

Wycofanie zgody lub opinii w związku z tym, że wykorzystywanie danych osobowych bazuje na Twojej zgodzie, możesz je w każdej chwili wycofać. W tym celu należy skontaktować się z nami pisząc na adres dx.eshop@gmail.com

Odwołanie zgody może prowadzić do rozwiązania umowy z DX , co z kolei wiąże się z likwidacją konta w naszym serwisie lub wypisaniu z naszego Newslettera. 

Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2020 r.