Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu . Każdy użytkownik naszego serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującym regulaminem. Określa on wszelkie zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu. Zawiera również  zasady związane ze składaniem zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

1. Wprowadzenie do regulaminu i postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, prawa autorskie w tym prawa do Logotypów, nazwy, domeny, Serwisu, zdjęć, tabeli, formularzy,  a także wszelkiego typu wzorców graficznych należą do DX, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z prawem oraz Regulaminem. 
 2. Regularne lub zaplanowane prace techniczne  będą przeprowadzane w czasie możliwie najmniejszej liczby odwiedzin na stronie . W przypadku kiedy okaże się, że  niezbędne będzie  podjęcie niezapowiedzianych prac technicznych, np. w przypadku zakłóceń (np. wirusów, ataków hakerów). Określony poziom dostępności naszego serwisu DX  nie jest gwarantowany.
 3. Stosujemy mechanizm plików „cookies”, który ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach Użytkowników. Wszystkie informacje o stosowanych przez nasz serwis plikach cookies znajdziecie na naszej stronie głównej w zakładce „ Polityka prywatności –Pliki cookies”, z którą należy się zapoznać. Wyłączenie plików cookies przez użytkownika na jego urządzeniu  może spowodować jednak utrudnienia z przetwarzaniem wszystkich oferowanych przez nas ofert lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu DX  w sposób sprzeczny z prawem i  dobrymi obyczajami. Zakazane jest również wprowadzanie w błąd innych użytkowników serwisu poprzez składanie np. fałszywych komentarzy, fałszywych oskarżeń  naruszający dobra osobiste  lub interesy Usługodawcy. Użytkownik , korzystający z serwisu DX zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.
 5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu czyli w tym wypadku klientem a  usługodawcą DX – Exclusive Wear. 
 6. Podczas wprowadzania jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie użytkownik będzie o tym każdorazowo informowany. 
 7. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z  Regulaminem i jego akceptacja.

2. Rejestracja

 1. Przeglądanie ofert  na stronie DX jest możliwe bez konieczności rejestracji. Do korzystania z dodatkowych funkcji (np. używania systemu komunikacji na platformie internetowej DX, jak również systemu komentowania i oceniania, korzystania z forum i portali społecznościowych) wymagana jest rejestracja jako Użytkownik. 
 2. Osoby fizyczne i prawne mogą stać się użytkownikami DX poprzez rejestrację oraz akceptację Regulaminu i Polityki prywatności DX. 
 3. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest dokonać Rejestracji .
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z obowiązującym Regulaminem oraz polityką prywatności..
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany adres  e-mail potwierdzenie Rejestracji. 
 6. Jednocześnie kiedy Użytkownik potwierdzi rejestrację  zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
 7. Użytkownicy mają obowiązek dbania o to, by ich dane rejestracyjne były zawsze aktualne i w przypadku zmian (np. przeprowadzki, zawarcia małżeństwa itp.) ich aktualizowania.
 8. Użytkownik który dokonał rejestracji może usunąć Konto Użytkownika samodzielnie w dowolnym momencie.

3. Zamówienia 

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 2. Zamówienia przyjmujemy:
  • na stronie Sklepu (online)  korzystając z procedury składania zamówienia
  • pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie z listą wybranych produktów na adres e-mail: dx.eshop@gmail.com
 3. Zamówienia składane on-line oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. 
 4. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym klient zostaje poinformowany. 
 6. W momencie złożenia zamówienia oraz jego potwierdzenia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności a także czasu realizacji zamówienia .

4. Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w ofertach na naszym sklepie internetowym, są cenami brutto Każdorazowo zawierają one doliczony podatek VAT. 
 2. Ceny nie zawierają opłat za realizacje płatności oraz opłat za przesyłkę, które są podawane oddzielnie.
 3. Cena zakupu produktów podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów .  Cena  ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie ( z powodu np. promocji, wyprzedaży ) , które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
 4. DX  zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów  oferowanych w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5. Dostawa i odbiór towarów

 1. Wszelkiego rodzaju produkty dostarczane są na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. 
 2. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia. 
 3. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. 
 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu DotPay, Paypal bądź zwykłym przelewem internetowym).
 5. Opłaty za dostawę produktów są podawane podczas składania  zamówienia oraz wyboru formy dostawy. 
 6. Informacje na temat Metod oraz kosztów dostawy znaleźć można na naszej stronie głównej serwisu w zakładce „Metody i koszty dostawy”.
 7. Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Ciebie w momencie doręczenia do ciebie zamówionego produktu . Od chwili kiedy Towary znajdują się w twoim posiadaniu przejmujesz na  siebie to ryzyko  a my nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przez ciebie Produktu.
 8. Podczas otwieraniu Towaru musisz uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

6. Metody płatności

 1. Przy dokonywaniu zapłaty mogą Państwo korzystać z wszystkich form płatności dostępnych na stronie. 
 2. Wyboru metody płatności dokonać można podczas składania zamówienia.
 3. Wszystkie informacje o dostępnych metodach płatności znaleźć można na stronie głównej serwisu w zakładce „formy płatności”.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Klient  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z przepisami obowiązującego Prawa konsumenta na podstawie art. 27 bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
  • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wygasa po upływie  14 dni od momentu, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła  w posiadanie zamówionych produktów .
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie elektronicznej na e-mail dx.eshop@gmail.com
  • Klient może skorzystać ze wzoru takiego Oświadczenia, które znaleźć można  na naszej stronie w zakładce „zwroty i reklamacje”.  Jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci  mogą również wypełnić i przesłać zeskanowany formularz odstąpienia od umowy. 
 2. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  • Po otrzymaniu przez nas takiego oświadczenia ,  klient zostanie  o tym niezwłocznie poinformowany. Klient dostanie od nas potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
  • W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, DX zwraca sumę, którą Klient zapłacił za towary wraz z kosztami dostawy. Z wyjątkiem ewentualnych dodatkowych kosztów dostawy, w przypadku gdy Klient wybrał inny sposób dostawy niż standardowy oferowany przez Sklep. 
  • Przy zwrocie tylko części zamówienia (w przypadku kiedy zamówione było kilka produktów) oraz jeśli produkty były wysyłane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na wyraźne życzenie klienta nie zwraca się kosztów dostawy.
  • Oraz jeśli produkty były wysyłane DX niezwłocznie zwraca należną kwotę, nie później  niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep informacji o odstąpieniu od umowy. Jednakże DX może wstrzymać się z refundacją kosztów do momentu otrzymania produktu lub do momentu kiedy Klient potwierdzi wysłanie zwrotu ( np. poprzez pokwitowanie nadania przesyłki. )
  • Zwrot należnych kosztów nastąpi za pomocą tej samej opcji, jaką Klient wybrał podczas dokonywania płatności chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
  • Przy skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, Klient odpowiedzialny jest za opłatę za zwrot przesyłki oraz za stan produktu zaraz po jego odbiorze, jak również podczas zwrotu przesyłki. Towar należy zwrócić nie później niż  14 dni licząc od dnia, w którym poinformowano DX o odstąpieniu od umowy. 
  • Zwracany towar powinien być w żaden sposób nie zmieniony, chyba ,że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do zapoznania się z produktem w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien nie mieć wyraźnych śladów użytkowania ponadto powinien być  pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi  oryginalnymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy następujących rodzajów produktów:
  • Produktów , które zostały wyprodukowane według instrukcji klienta i na jego wyraźne życzenie lub które w inny sposób zostały wyraźnie zindywidualizowane  i dostosowane (np. produkty szyte na miarę )  do potrzeb klienta zgodnie z  jego wolą .
  • W przypadku zamówienia produktu, dla którego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Klient zostanie o tym wyraźnie poinformowany. 

8. Produkty wadliwe

 1. Produkty oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 4. DX podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 5. Każda rzecz kupiona w sklepie może być zgłaszana jeśli posiada ona rzeczywiste wady  z zachowaniem terminów i warunków określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. 
 6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  • chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem( wybranym przez sprzedającego )  wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym , który można znaleźć na stronie głównej serwisu w zakładce „ zwroty i reklamacje, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: DX- Exclusive Wear Klaudia Szatkowska, Lasek 137a, 34-404 Klikuszowa, woj. Małopolskie.
 10. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. 
 11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

9. Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep DX. 
 2. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
 3. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. 
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 6. DX zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie o ile jest to konieczne z powodu zmian w prawie lub innych okoliczności.
 7. W razie jakichkolwiek niejasności lub pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczna na adres e-mail : dx.eshop@gmail.com